Kỹ Thuật Thủy Sản

Gỡ khó cho "cụm công nghiệp" sản xuất tôm giống

09/06/2021

Dự án Vùng sản xuất và kiểm định tôm giống tập trung Ninh Vân (xã Ninh Vân, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) được xem như “cụm công nghiệp” của ngành sản xuất tôm giống. Tuy nhiên, do một số khó khăn nên đến nay vẫn chưa thể khai thác cơ sở hạ tầng của dự án này.

Dự án Vùng sản xuất và kiểm định tôm giống tập trung Ninh Vân giai đoạn 1 có quy mô 60ha, gồm 29ha dùng cho xây dựng cơ sở hạ tầng và 31ha để các nhà đầu tư vào xây dựng cơ sở sản xuất tôm giống. Dự án này thuộc dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD) tỉnh Khánh Hòa, được nghiệm thu, hoàn thành ngày 31-10-2019. Mục tiêu của dự án nhằm tạo ra vùng sản xuất tôm giống tập trung với công suất 6,2 tỷ con tôm giống sạch bệnh mỗi năm, cung cấp cho các vùng nuôi thương phẩm, tạo động lực cho phát triển nuôi tôm vùng ven biển trong và ngoài tỉnh. Đồng thời, tạo cơ sở kiểm định, quản lý chất lượng tôm giống tập trung; góp phần nâng cao chất lượng tôm thương phẩm phục vụ chế biến xuất khẩu…

 

Cơ sở hạ tầng Vùng sản xuất và kiểm định tôm giống tập trung Ninh Vân đang chờ khai thác.

Cơ sở hạ tầng Vùng sản xuất và kiểm định tôm giống tập trung Ninh Vân đang chờ khai thác.


Hiện nay, dự án đã xây dựng hoàn chỉnh hệ thống giao thông, cấp, thoát nước biển, nước ngọt cho sản xuất giống và sinh hoạt; kênh thoát nước, ao trữ nước ngọt, ao xử lý nước thải, hệ thống cấp điện; trạm xử lý và bơm cấp nước; khu quản lý và kiểm định chất lượng tôm giống. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến tháng 5-2021, có 7 nhà đầu tư đăng ký tham gia sản xuất tôm giống đảm bảo an toàn sinh học. Tuy nhiên, do một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến cơ sở pháp lý nên đến nay vẫn chưa khai thác hạ tầng vùng sản xuất và kiểm định tôm giống tập trung.


Cụ thể, theo Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017, dự án Vùng sản xuất và kiểm định tôm giống tập trung Ninh Vân thuộc tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư nhưng đến nay vẫn chưa có quy định việc quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng loại công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn nói chung, vùng sản xuất giống thủy sản nói riêng nên chưa có cơ sở pháp lý để khai thác tài sản này. Ngoài ra, việc giao đất, gắn liền với cơ sở hạ tầng tại đây cũng đang gặp vướng mắc.


Mới đây, ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đi khảo sát thực tế, làm việc với các sở, ngành có liên quan để tháo gỡ các vấn đề. Ông Đinh Văn Thiệu giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương nghiên cứu, lập đề án để đưa vào quản lý, khai thác cơ sở hạ tầng tại vùng sản xuất và kiểm định tôm giống tập trung Ninh Vân. Trong đề án này, sở cần lưu ý việc lựa chọn nhà đầu tư theo các hướng: Thông qua đấu giá để lựa chọn 1 nhà đầu tư quản lý trọn gói cả hạ tầng và toàn bộ diện tích đất sản xuất giống hoặc thông qua đấu giá để lựa chọn nhiều nhà đầu tư để xây dựng cơ sở hạ tầng sản xuất tôm giống trên 9 lô đất sản xuất tôm giống, các nhà đầu tư không quản lý hạ tầng. Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát lại quy chế quản lý; Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát các quy định về quản lý đất đối với vùng sản xuất và kiểm định tôm giống tập trung Ninh Vân để tham mưu UBND tỉnh xem xét.


BÍCH LA

Trích nguồn "Báo Khánh Hòa"

https://baokhanhhoa.vn/kinh-te/202106/go-kho-cho-cum-cong-nghiep-san-xuat-tom-giong-8218295/