Hoạt Động Khuyến Nông

Hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

18/02/2021

Thời gian qua, bằng việc hỗ trợ nông dân tiếp cận các nguồn vốn vay, khoa học kỹ thuật, Hội Nông dân huyện Khánh Vĩnh đã góp phần phát triển phong trào nông dân thi đua sản xuất giỏi, hỗ trợ tích cực các mô hình sản xuất, giúp hội viên nông dân cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống.

Hỗ trợ tiếp cận vốn vay
 
Với nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân đang quản lý hơn 2,2 tỷ đồng, đến nay, Hội Nông dân huyện Khánh Vĩnh đã hỗ trợ cho 149 hộ vay. Cụ thể, nguồn vốn tỉnh ủy thác 300 triệu đồng được triển khai cho 1 dự án với 15 hộ vay tại xã Khánh Thành (20 triệu đồng/hộ); nguồn vốn cấp huyện triển khai cho 20 dự án với 44 hộ vay (từ 10 đến 40 triệu đồng/hộ), dư nợ hơn 1,1 tỷ đồng; nguồn vốn cấp xã triển khai cho 90 hộ vay, chủ yếu sản xuất nhỏ lẻ với dư nợ gần 600 triệu đồng.

 

Mô hình trồng bưởi da xanh của hội viên nông dân xã Khánh Thành được hỗ trợ vốn vay.
Mô hình trồng bưởi da xanh của hội viên nông dân xã Khánh Thành được hỗ trợ vốn vay.
 
Theo lãnh đạo Hội Nông dân huyện, qua nguồn vốn từ Quỹ hỗ trợ nông dân, toàn huyện đã xây dựng 118 mô hình sản xuất có hiệu quả, thúc đẩy ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp; giúp các hộ vay có cơ hội học tập, trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh. Nhiều hộ vay thay đổi nhận thức, tư duy sản xuất..., từ đó tham gia giúp 15 hộ nghèo khác về giống, cây, con, vốn sản xuất, vật tư nông nghiệp... Một số mô hình tiêu biểu như: Trồng và chăm sóc bưởi da xanh tại xã Khánh Thành với 15 hộ thành viên, qua vốn đầu tư tự có và kinh phí hỗ trợ từ quỹ đã giúp mỗi hộ sản xuất với mức thu nhập hơn 100 triệu đồng/năm/ha; mô hình sản xuất mộc mỹ nghệ và mộc dân dụng tại thị trấn Khánh Vĩnh với 4 thành viên, số vốn hỗ trợ 150 triệu đồng để cải tạo nhà xưởng, đầu tư máy móc, mua nguyên vật liệu phục vụ sản xuất... giúp thu nhập mỗi hộ đạt hơn 150 triệu đồng/năm. Một số mô hình chăn nuôi mới cũng dần hình thành như: Chăn nuôi dê thương phẩm tại xã Khánh Nam, Sông Cầu; trồng dâu nuôi tằm lấy kén của nông dân xã Khánh Bình...
 
Bên cạnh đó, các cấp hội nông dân trên địa bàn huyện đã phối hợp tốt với các ngân hàng để tạo điều kiện thuận lợi đưa vốn vay đến với nông dân. Tổng dư nợ vay nguồn vốn ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội của các hội viên hơn 103 tỷ đồng, trong đó nợ quá hạn chỉ chiếm 0,18%; dư nợ ủy thác kênh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đạt hơn 3,3 tỷ đồng với 1 tổ vay vốn (gồm 40 hộ).
 
Triển khai nhiều hoạt động
 
Bà Đặng Thị Thanh Sương - Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Khánh Vĩnh cho biết, trong đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, Hội Nông dân huyện đã tích cực phối hợp với Phòng Dân tộc huyện bình xét, hỗ trợ vốn, khoa học kỹ thuật trong chương trình hỗ trợ mô hình phát triển kinh tế hộ thoát nghèo bền vững năm 2020. Qua đó, bình xét hỗ trợ vốn cho 138 hộ với kinh phí hơn 1,5 tỷ đồng thực hiện các mô hình trồng keo, chăn nuôi bò, dê sinh sản... Các đối tượng được hỗ trợ là hộ nghèo, cận nghèo. 100% cơ sở hội đã tổ chức hướng dẫn cán bộ, hội viên nông dân đăng ký và bình xét danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Nhờ đó, trong năm có 2.876 hộ đạt danh hiệu nông dân kinh doanh sản xuất giỏi/4.700 hộ đăng ký, trong đó có 25 hộ đạt danh hiệu cấp Trung ương, 157 hộ đạt danh hiệu cấp tỉnh...
 
Trong tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viên, năm qua, Hội Nông dân các cấp trên địa bàn huyện đã tổ chức 109 buổi tuyên truyền cho 4.650 lượt cán bộ, hội viên, nông dân về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các nội dung liên quan đến nông nghiệp, nông thôn... Phát động thi đua lập thành tích chào mừng 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam và Đại hội Đảng bộ các cấp, các cấp hội đã góp sức xây dựng 14 công trình “Đường hoa nông dân”, 1 công trình “Ánh sáng nông dân” dài 2km... 
 
Bên cạnh chú trọng công tác tập huấn, hướng dẫn về khoa học kỹ thuật nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp, cải thiện thu nhập cho nông dân, hội nông dân các cấp trên địa bàn huyện còn chú trọng nâng cao đời sống tinh thần cho nông dân với nhiều hình thức như văn nghệ quần chúng, thi đấu thể dục thể thao. 100% hội viên nông dân được triển khai ký kết và tham gia các hương ước thôn, xóm..., qua đó góp phần xây dựng mối đoàn kết tại địa phương. Trong xây dựng và phát triển hội, các cấp hội kết nạp được 301 hội viên mới, nâng tổng số hội viên hiện nay lên 5.933 người; hướng dẫn thành lập và ra mắt 14 tổ hội nghề nghiệp trên các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi.
 
V.THÀNH
Trích nguồn "Báo Khánh Hòa"