Kỹ Thuật Lâm Nghiệp

Khánh Sơn: Đề phòng nguy cơ cháy rừng

23/05/2023

Trong cao điểm mùa khô năm nay, hàng nghìn héc-ta rừng tự nhiên, rừng trồng trên địa bàn huyện Khánh Sơn nằm trong diện có nguy cơ cháy cao. Do đó, UBND các xã, thị trấn, đơn vị chủ rừng và cơ quan chức năng địa phương quan tâm đề phòng nguy cơ cháy rừng.

Nhiều diện tích dễ cháy

Ông Đỗ Lam Điền - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Khánh Sơn cho biết: “Trong cao điểm mùa khô, nhất là từ nay đến khoảng cuối tháng 8, dự báo thời tiết trên địa bàn huyện tiếp tục khô hanh kéo dài. Trong khi đó, đây là mùa phát, đốt dọn nương rẫy của người dân địa phương nên nhiều diện tích rừng trên địa bàn luôn trong tình trạng cảnh báo có nguy cơ cháy rất cao. Qua kiểm tra tại các địa phương, đơn vị chủ rừng mới đây, chúng tôi xác định toàn huyện có hơn 7.784ha rừng tự nhiên, rừng trồng có nguy cơ cháy cao. Trong đó, nhiều nhất là địa bàn xã Sơn Trung có 1.702ha rừng tự nhiên; xã Sơn Hiệp có 1.276ha rừng tự nhiên và rừng thông; xã Ba Cụm Bắc có 1.009ha rừng tự nhiên, rừng thông, rừng keo; xã Ba Cụm Nam có 1.096ha rừng tự nhiên và rừng thông; xã Sơn Lâm có 1.006ha rừng tự nhiên và rừng keo; xã Thành Sơn có 969ha rừng keo và đất có cây gỗ tái sinh; thị trấn Tô Hạp có 521ha rừng thông và rừng keo; xã Sơn Bình có 205ha rừng thông”. 

Lực lượng của Ban quản lý Rừng phòng hộ Nam Khánh Hòa xác định khu vực rừng trọng điểm dễ cháy giáp ranh với nương rẫy của người dân xã Thành Sơn
Lực lượng của Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Khánh Hòa xác định khu vực rừng trọng điểm dễ cháy giáp ranh với nương rẫy của người dân xã Thành Sơn. 

Hiện nay, phần lớn diện tích rừng, đất rừng tại Khánh Sơn được giao cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Khánh Hòa quản lý. Để chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR), bên cạnh chuẩn bị các trang thiết bị phòng cháy, thực hiện bảo dưỡng và làm mới hàng chục kilômét đường ranh cản lửa; vận động người dân sinh sống gần rừng ký cam kết bảo vệ rừng và PCCCR, đơn vị đã hợp đồng thêm nhân công, bố trí thêm các chốt PCCCR ở các khu vực rừng trọng điểm dễ cháy, tập trung cao độ cho công tác phòng cháy từ 9 giờ đến 16 giờ hàng ngày… Gần đây, tại các xã Sơn Bình, Sơn Trung xảy ra 2 vụ việc người dân đốt dọn nương rẫy cạnh rừng trồng, rừng tự nhiên của đơn vị, lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của đơn vị đã phát hiện, xử lý kịp thời nên không gây thiệt hại về tài nguyên rừng.

Qua kiểm tra công tác PCCCR tại UBND các xã, thị trấn, các đơn vị chủ rừng trên địa bàn huyện, Hạt Kiểm lâm Khánh Sơn nhận định, các đơn vị đã triển khai kịp thời những giải pháp bảo vệ rừng và PCCCR, củng cố, kiện toàn ban chỉ huy, tổ, đội cơ động, quần chúng tham gia công tác bảo vệ rừng và PCCCR năm 2023 theo quy định. Việc phối hợp trong công tác bảo vệ rừng, PCCCR được triển khai tích cực; công tác chuẩn bị thực hiện theo đúng phương châm "4 tại chỗ" trong nhiệm vụ PCCCR tại địa phương, đơn vị. Đến nay, trên địa bàn huyện chưa xảy ra vụ cháy rừng nào gây thiệt hại về tài nguyên rừng.

Lực lượng của Ban Quản lý Rừng Phòng hộ Nam Khánh Hòa tuần tra, canh coi lửa rừng tại Tiểu khu 257 (xã Thanh Sơn)
Lực lượng của Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Khánh Hòa tuần tra, canh coi lửa rừng tại Tiểu khu 257 (xã Thành Sơn). 

Chủ động đề phòng 

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác PCCCR trong cao điểm mùa khô năm nay, giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra, UBND các địa phương, đơn vị chủ rừng tại Khánh Sơn cần tập trung tối đa cho công tác PCCCR. Trước mắt, các địa phương, đơn vị phải bám sát diễn biến tình hình thời tiết; tổ chức lực lượng thường xuyên tuần tra ở những khu vực có nguy cơ cháy cao; tổ chức tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức PCCCR. Đối với việc đốt dọn nương rẫy của các hộ dân, chính quyền cơ sở phải cắt cử người giám sát, hướng dẫn để đảm bảo không cháy lan vào rừng. UBND cấp xã, các đơn vị chủ rừng cần sẵn sàng kế hoạch, nhân lực, phương tiện để ứng cứu kịp thời khi có cháy rừng xảy ra…

Ông Nguyễn Văn Nhuận - Chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn cho biết: “Rừng trên địa bàn huyện chủ yếu ở địa hình đồi núi, khu vực dễ cháy hầu hết ở vị trí cao, việc chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm đám cháy để xử lý rất quan trọng, một khi xảy ra cháy rất khó kiểm soát. Do đó, UBND huyện đã chỉ đạo chính quyền cơ sở, các đơn vị chủ rừng, cơ quan chức năng hết sức cảnh giác với nguy cơ cháy rừng; tăng cường phối hợp trong PCCCR. Bên cạnh việc tham mưu cho chính quyền địa phương, cơ sở thực hiện tốt công tác PCCCR, tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ rừng và PCCCR, Hạt Kiểm lâm huyện cần tổ chức tốt việc ứng trực 24/24 giờ; theo dõi thông tin để kịp thời cảnh báo nguy cơ cháy rừng đến các địa phương, đơn vị; phát hiện đám cháy từ sớm để chủ động xử lý…”.

BÍCH LA

Trích nguồn "Báo Khánh Hòa"

https://baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202305/khanh-sonde-phongnguy-co-chay-rung-a4903c2/