Thông Tin Thị Trường

Khánh Sơn: Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế cho cộng đồng

03/07/2024

Hiện nay, các vướng mắc trong triển khai Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế cộng đồng thuộc Tiểu dự án 2 - Dự án 3 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) và miền núi tại huyện Khánh Sơn đã được tháo gỡ. Địa phương đang nỗ lực đưa chính sách hỗ trợ đến với đối tượng thụ hưởng nhằm nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần giảm nghèo bền vững.

Khánh Sơn là địa phương tập trung đông ĐBDTTS, với 13 dân tộc anh em đang sinh sống. Dân số toàn huyện 28.474 người, trong đó chiếm 73,54% là ĐBDTTS (riêng người Raglai chiếm 72,73% dân số toàn huyện). Đây là 1 trong 2 địa phương miền núi của tỉnh thuộc danh sách huyện nghèo của cả nước, với tỷ lệ hộ nghèo đầu năm 2024 là 31,63%. Việc triển khai Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế cộng đồng thuộc Tiểu dự án 2 - Dự án 3 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBDTTS và miền núi là một trong những giải pháp để các địa phương của huyện nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo trong vùng ĐBDTTS và miền núi.

Người dân thôn Tà Giang 2 (xã Thành Sơn) chăn nuôi bò sinh sản
Người dân thôn Tà Giang 2 (xã Thành Sơn) chăn nuôi bò sinh sản.

Ông Vũ Quang Lãm - Phó Chủ tịch UBND xã Thành Sơn chia sẻ: “Thời gian qua, địa phương đã tích cực vận động người dân các thôn tham gia các tổ cộng đồng, đăng ký tham gia để được thụ hưởng chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế. Từ thực tế điều kiện sản xuất của các hộ dân, trên địa bàn xã Thành Sơn có 3 tổ cộng đồng đăng ký tham gia những dự án nuôi bò sinh sản và 1 dự án nuôi gà. Cụ thể, tổ cộng đồng thôn Tà Giang 1 và thôn Tà Giang 2 có 12 hộ đăng ký tham gia dự án nuôi bò sinh sản, 1 tổ cộng đồng thôn Apa 2 có 9 hộ đăng ký tham gia dự án nuôi bò sinh sản, 1 tổ cộng đồng thôn Apa 2 có 10 hộ đăng ký tham gia dự án nuôi gà. Dự kiến, các hộ tham gia sẽ được hỗ trợ con giống, chuồng trại, thức ăn cho vật nuôi, tập huấn kỹ thuật… để phát triển sản xuất”.

Theo báo cáo của UBND huyện, thực hiện Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế cộng đồng, trong giai đoạn 2024 - 2025, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đăng ký 18 dự án, với 234 hộ ĐBDTTS tham gia. Trong đó có: 8 dự án nuôi bò cái lai sinh sản, 4 dự án nuôi heo đen, 5 dự án nuôi gà, 1 dự án nuôi vịt xiêm. Dự kiến, tổng nguồn vốn hỗ trợ khoảng 8,8 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ hơn 7,1 tỷ đồng; ngân sách tỉnh hỗ trợ hơn 1,1 tỷ đồng; còn lại là ngân sách huyện đối ứng. Đến thời điểm này, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đã nhận được hồ sơ của 9/15 dự án, gồm: 5 dự án nuôi bò sinh sản, 2 dự án nuôi heo đen và 2 dự án nuôi gà.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, thực tế triển khai Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế cho cộng đồng tại huyện thời gian qua còn một số vướng mắc. Đặc biệt là việc ĐBDTTS ở các cộng đồng địa phương đăng ký thực hiện phương án hỗ trợ chăn nuôi bò sinh sản nhưng một số nội dung không có trong định mức kinh tế kỹ thuật để áp dụng, như: Hỗ trợ chuồng trại, giống cỏ, phối giống… Qua hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến nay, vướng mắc này đã được tháo gỡ. Đối với việc xây dựng hồ sơ tham gia dự án của các địa phương còn lúng túng, qua hướng dẫn của Ban Dân tộc tỉnh, vướng mắc này cũng đã được giải quyết.

Theo ông Đinh Văn Dũng - Chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn, Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế cộng đồng sẽ góp phần thay đổi phương thức sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững cho ĐBDTTS trên địa bàn huyện. Để triển khai hiệu quả, địa phương đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể ở cơ sở nâng cao trách nhiệm, tuyên truyền, vận động về chính sách hỗ trợ này để người dân biết, tham gia. UBND các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện hồ sơ dự án hỗ trợ phát triển sản xuất để huyện phê duyệt, triển khai hỗ trợ cho người dân thụ hưởng chương trình; giải ngân kịp thời nguồn vốn hỗ trợ này.

HẢI LĂNG

Trích nguồn "Báo Khánh Hòa"

https://baokhanhhoa.vn/kinh-te/202407/khanh-son-ho-tro-phat-trien-san-xuat-da-dang-sinh-ke-cho-cong-dong-3663c0c/