Kỹ Thuật Lâm Nghiệp

Khánh Vĩnh: Hướng đến phát triển lâm nghiệp bền vững

15/06/2020

Nỗ lực giữ rừng

Nhằm triển khai chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020, năm 2019, huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) đã triển khai nhiều giải pháp bảo vệ rừng. Toàn huyện đã tổ chức 56 buổi họp dân, tuyên truyền cho 2.164 lượt người; tổ chức cho các địa phương và đơn vị chủ rừng làm bản ký cam kết với các hộ đốt rẫy nhằm không để lửa cháy lan. Các đơn vị chủ rừng nhà nước, UBND các xã, thị trấn đã xây dựng kế hoạch bảo vệ rừng và phương án phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR); kiện toàn 14 ban chỉ đạo chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững cấp xã; đơn vị chủ rừng nhà nước kiện toàn 4 ban chỉ đạo với 40 thành viên và 26 tổ, đội với 153 người. Việc xác định các khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao đã được các đơn vị chủ rừng nhà nước và UBND cấp xã xác định cụ thể trong phương án PCCCR; các chủ rừng tăng cường lực lượng tuần tra, trực phòng cháy tại khu vực có nguy cơ xảy ra cháy cao; xây dựng các chòi canh lửa bố trí lực lượng trực 24/24 giờ. 

Trồng rừng ở xã Khánh Thượng.

Trồng rừng ở xã Khánh Thượng.

Trong công tác bảo vệ rừng, Hạt Kiểm lâm huyện đã tổ chức tuần tra, kiểm soát lâm sản, qua đó phát hiện, tiếp nhận và lập biên bản 47 vụ vi phạm (giảm 16 vụ so với năm trước). UBND huyện thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra 14/21 cơ sở chế biến, kinh doanh lâm sản trên địa bàn. Qua kiểm tra, đoàn phát hiện 1 hộ kinh doanh cá thể vi phạm về hành vi tàng trữ lâm sản trái pháp luật, giao Hạt Kiểm lâm Khánh Vĩnh xử phạt 10 triệu đồng...

Việc thực hiện các chính sách về lâm nghiệp trên địa bàn huyện cũng được tập trung triển khai. Giai đoạn 2016 - 2019, toàn huyện trồng được 51,848ha rừng sản xuất tập trung; 69.000 cây phân tán theo Quyết định 38 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ. Công ty TNHH một thành viên Lâm sản Khánh Hòa đã giao khoán 240ha rừng phòng hộ đầu nguồn cho 8 hộ dân xã Khánh Phú theo Nghị định 75 năm 2015 của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2020.

Bảo vệ đi đôi với trồng rừng

Theo ông Nguyễn Văn Thuận - Phó Chủ tịch UBND huyện Khánh Vĩnh, thời gian qua, công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng được UBND huyện đặc biệt quan tâm, tuy nhiên vẫn còn những hạn chế nhất định. Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững huyện tuy đã được kiện toàn song các thành viên chủ yếu kiêm nhiệm, dẫn đến công tác phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành chức năng chưa thật sự đồng bộ, nhất là việc tham mưu trong công tác bảo vệ, phát triển rừng và PCCCR đôi lúc còn bị động, lúng túng. Mặt khác, đời sống của đa số người dân phụ thuộc vào canh tác nương rẫy, sản xuất cây hoa màu ngắn ngày và trồng rừng nên vào mùa khô thường tranh thủ đốt dọn nương rẫy để chuẩn bị cho mùa vụ mới. Điều này dẫn đến khả năng cháy rừng tăng cao, các lực lượng chức năng khó kiểm tra, kiểm soát PCCCR. Nạn phá rừng, khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép vẫn còn xảy ra; tình trạng phát, lấn chiếm rừng trái phép diễn ra khá phức tạp, gây không ít khó khăn cho các cơ quan chức năng trong công tác bảo vệ rừng.

Theo ông Thuận, thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục nỗ lực quản lý, bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có, sử dụng hợp lý tài nguyên rừng, từng bước nâng cao chất lượng, giá trị rừng trồng; huy động các nguồn lực xã hội tham gia bảo vệ và phát triển rừng; đẩy mạnh việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất lâm nghiệp, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, tăng giá trị kinh tế trong hoạt động lâm nghiệp và bảo vệ môi trường sinh thái. Trong đó, dự kiến năm 2020 sẽ triển khai trồng 1.143ha rừng.

Để khắc phục các hạn chế, khó khăn, huyện đã kiến nghị cấp có thẩm quyền đề xuất về việc tăng mức hỗ trợ đầu tư trồng rừng sản xuất theo Quyết định số 38 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ; điều chỉnh nội dung yêu cầu hộ gia đình, cá nhân phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc quyết định giao đất của cấp có thẩm quyền mới thuộc đối tượng hỗ trợ của Nghị định 75 năm 2015 của Chính phủ.


V.THÀNH

Trích nguồn "Báo Khánh Hòa"

https://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202006/khanh-vinh-huong-den-phat-trien-lam-nghiep-ben-vung-8168947/