Nông Thôn Mới - Gương Sản Xuất Giỏi

Ninh Quang được công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao năm 2020

29/12/2021

Sáng 27/12, xã Ninh Quang thị xã Ninh Hòa tổ chức Lễ đón nhận bằng công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao năm 2020. Ông Đinh Văn Thiệu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự.


Ảnh Hồng Thái

Ngay khi UBND tỉnh Ban hành quy định cụ thể về Bộ Tiêu chí xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020 gồm 12 tiêu chí, UBND xã Ninh Quang đã quyết tâm hoàn thành mục tiêu đề ra. Trong đó, xã chú trọng xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội từng bước hiện đại, cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ; phát triển nông thôn theo quy hoạch, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, môi trường sinh thái được bảo vệ, an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Tổng thu nhập bình quân đầu người năm 2020 của xã đạt trên 49 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%; hộ dân được sử dụng nước sạch đạt 95,6%. Với những kết quả đạt được, xã Ninh Quang vinh dự đón nhận Bằng công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Để giữ vững danh hiệu nông thôn mới nâng cao và hướng tới xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2024, ông Đinh Văn Thiệu đề nghị xã tiếp tục huy động, sử dụng lồng ghép các nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới hiệu quả; đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động HTX và tổ hợp tác, đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ thích ứng với biến đổi khí hậu; gắn hoạt động kinh tế với du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái nhằm phát triển ngành nghề truyền thống tại địa phương. Dịp này, UBND tỉnh cũng trao bằng khen cho 1 tập thể, 1 hộ gia đình và 1 cá nhân; UBND thị xã Ninh Hòa tặng giấy khen cho 6 tập thể và 6 cá nhân của xã Ninh Quang có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Minh Khiêm

Trích nguồn "Đài Phát Thanh và Truyền Hình Khánh Hòa"

http://ktv.org.vn/tin-tong-hop/chinh-tri-xa-hoi/ninh-quang-duoc-cong-nhan-xa-dat-chuan-nong-thon-moi-nang-cao-nam-2020/