Thông Tin Thị Trường

Phát triển sản xuất thủy sản, chăn nuôi các tháng cuối năm

09/08/2021

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản triển khai yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tăng cường chỉ đạo phát triển sản xuất thủy sản, chăn nuôi các tháng cuối năm 2021.

Theo đó, UBND tỉnh giao các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động thực hiện các yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo chức năng, nhiệm vụ được giao.


Trước đó, trong văn bản về tăng cường chỉ đạo phát triển sản xuất thủy sản, chăn nuôi các tháng cuối năm 2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các địa phương tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, tiếp tục đẩy mạnh khai thác, nuôi trồng thủy sản; phát triển sản xuất các loài thủy sản có giá trị kinh tế cao và các loài cá bản địa, đặc hữu để phát huy tiềm năng lợi thế tự nhiên; hướng dẫn và động viên ngư dân tổ chức khai thác thủy sản trên biển an toàn, hiệu quả; rà soát lại đàn vật nuôi trên địa bàn, có kế hoạch tái đàn, tăng đàn đối với các vật nuôi phù hợp và có lợi thế để đảm bảo chủ động nguồn cung thực phẩm cho tiêu dùng; đảm bảo cung ứng đủ nhu cầu thực phẩm, kể cả khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp; tổ chức triển khai, hướng dẫn ngư dân, người chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản các biện pháp phòng, chống, ứng phó với thiên tai, bão, lũ, bảo đảm an toàn cho người và tài sản khi xảy ra thiên tai; thực hiện tốt công tác quan trắc, cảnh báo môi trường vùng nuôi, khuyến cáo kịp thời cho người dân được biết, ứng phó khi môi trường nuôi có diễn biến bất lợi. Cùng với đó, tăng cường thông tin, tuyên truyền, chuyển giao khoa học kỹ thuật để nhân rộng các mô hình sản xuất công nghệ cao, mô hình liên kết sản xuất hiệu quả…


Thảo Duy

Trích nguồn "Báo Khánh Hòa"

https://baokhanhhoa.vn/kinh-te/202108/phat-trien-san-xuat-thuy-san-chan-nuoi-cac-thang-cuoi-nam-8224814/