Kỹ Thuật Thủy Sản

Quảng Ngãi: Nuôi ghép ốc hương với hải sâm

29/10/2020

Qua hơn 5 tháng thả nuôi ghép ốc hương với hải sâm thương phẩm tại xã Đức Thắng (huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi) đã mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Nuôi hải sâm ghép ốc hương thương phẩm tại Quảng Ngãi.

Nuôi hải sâm ghép ốc hương thương phẩm tại Quảng Ngãi.

Năm 2020, Trung tâm Khuyến nông Quảng Ngãi tiếp tục thử nghiệm thành công mô hình nuôi ghép ốc hương với hải sâm thương phẩm tại huyện Mộ Đức, mang lại lợi nhuận hàng trăm triệu đồng cho người dân. Đây là mô hình đã được triển khai khá hiệu quả tại xã Bình Châu, huyện Bình Sơn trong năm 2019.

Mô hình được triển khai trên quy mô 1.700m2 tại vùng nuôi trên cát ở xã Đức Thắng (huyện Mộ Đức). Số lượng thả nuôi gồm thả 51 kg ốc hương giống (khoảng 510.000 con, tương đương mật độ thả 300 con/m2) và hải sâm 510 con. Mô hình do hộ ông Đỗ Tấn Dũng và ông Lê Minh Phong ở xã Đức Thắng thực hiện. Hộ tham gia được hỗ trợ 50% tiền giống, thức ăn, thuốc, hóa chất và tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật.

Hải sâm phát triển tốt trong mô hình ghép ốc hương thương phẩm trong ao nuôi tại Quảng Ngãi.

Hải sâm phát triển tốt trong mô hình ghép ốc hương thương phẩm trong ao nuôi tại Quảng Ngãi.

Nhờ áp dụng đúng kỹ thuật, môi trường nuôi luôn được đảm bảo, nên ốc hương và hải sâm phát triển tốt, không bị bệnh trong suốt thời gian nuôi.

Qua hơn 5 tháng thả nuôi, ốc hương có đạt tỷ lệ sống ước đạt 80%, trọng lượng bình quân 120 con/kg; hải sâm có tỷ lệ sống ước đạt 75%, trọng lượng bình quân đạt 230 g/con. Sau khi trừ các khoản chi phí, mô hình còn lãi trên 210 triệu đồng.

Kết quả mô hình trên cho thấy, ốc hương và hải sâm là hai đối tượng nuôi ghép phù hợp, giảm thiểu ô nhiễm môi trường ao nuôi, từ đó góp phần hạn chế dịch bệnh trong quá trình nuôi, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Hải Yến

Trích nguồn "Báo Khánh Hòa"

https://nongnghiep.vn/quang-ngai-nuoi-ghep-oc-huong-voi-hai-sam-d275140.html