Hoạt động Khoa học Công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ làm việc với đội dự án của McKinsey và các đối tác trong nước cùng Công ty FPT

30/06/2021

Sáng ngày 30/6/2021, Sở Khoa học và Công nghệ đã có buổi làm việc với đội dự án của McKinsey và các đối tác trong nước cùng Công ty FPT Fpt về nội dung “Dự án lập quy hoạch tỉnh Khánh Hòa”

Để có cơ sở đánh giá tổng quan về tỉnh Khánh Hòa, đơn vị tư vấn đã có nhiều câu hỏi liên quan đến hiện trạng, các đóng góp của khoa học và công nghệ, tiềm năng, các rào cản và đặc biệt là mong muốn, định hướng các nội dung mà phía Sở Khoa học và Công nghệ muốn đưa vào quy hoạch của tỉnh. Đồng thời đơn vị tư vấn thu thập ý kiến và nhận định về những quy hoạch tổng thể đã xây dựng, qua đó hiểu sâu hơn về những mong muốn đối với quy hoạch tổng thể mới

Về phía Sở Khoa học và Công nghệ, việc quy hoạch tỉnh Khánh Hòa, Sở rất quan tâm và mong muốn đẩy mạnh trên các lĩnh vực KH&CN như: kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN, sở hữu tuệ, an toàn bức xạ hạt nhân, quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng... các dự án về tài nguyên môi trường, du lịch, đa dạng sinh học, bãi biển, xụt lún; đẩy mạnh các nhiệm vụ KH&CN mang tính ứng dụng cao, các dự án về nông nghiệp: nuôi trồng thủy sản, sản xuất giống, giải pháp công nghệ mới, giống cây trồng thích nghi với biến đổi khí hậu…, hiện nay, trên địa bàn tỉnh có sự hiện diện của các viện trường trung ương, đây cũng là một trong những thế mạnh của tỉnh, phục vụ phát triển KT- XH của tỉnh.

Hai bên đã thống nhất cử đầu mối liên hệ ở mỗi đơn vị, để tạo điều kiện cho việc thu thập thông tin, phối hợp thực hiện nhiệm vụ quy hoạch của tỉnh.

H.Nhung