Hoạt động Khoa học Công nghệ

Tập huấn tuyên truyền kết quả sau nghiệm thu đề tài “Cơ cấu cây trồng và vật nuôi tỉnh Khánh Hòa, hiện trạng và phương pháp chuyển đổi phù hợp”

18/11/2021

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và hội nhập quốc tế, những đối tượng, cơ cấu cây trồng, vật nuôi từng đem lại hiệu quả kinh tế cho người dân ở tỉnh Khánh Hoà trước đây lại đã và đang bộc lộ những hạn chế. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng và vật nuôi phù hợp với từng điều kiện khu vực nông thôn và miền núi tỉnh Khánh Hòa, thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu và thích hợp với thị trường nông sản trong bối cảnh hội nhập quốc tế, đem lại hiệu quả kinh tế là điều cần thiết, góp phần ổn định phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Với mục đích tuyên truyền, phổ biến những kết quả đã được nghiên cứu về đối tượng, cơ cấu cây trồng, phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp tỉnh Khánh Hoà đến bà con nông dân trên địa bàn tỉnh, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học công nghệ Khánh Hòa phối hợp với nhóm thực hiện đề tài KHCN cấp tỉnh “Cơ cấu cây trồng và vật nuôi tỉnh Khánh Hòa, hiện trạng và phương pháp chuyển đổi phù hợp” tổ chức các lớp tập huấn tại địa bàn các huyện Khánh Sơn, Vạn Ninh và thị xã Ninh Hoà từ ngày 9 - 11/11/2021.

Bà con tham dự lớp tập huấn sẽ được phát tài liệu và được báo cáo viên trình bày về quy trình kỹ thuật sản xuất lúa, quy trình kỹ thuật sản xuất ngô; quy trình kỹ thuật thâm canh cây lạc; các mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa khô hạn, nhiễm mặn nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu tại Khánh Hòa.

Các lớp tập huấn đã nhận được sự quan tâm của người dân tại các địa phương triển khai. Bà con tham dự lớp tập huấn phải tuân thủ theo quy định về công tác phòng chống dịch, đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh trong quá trình triển khai.

Mỹ Dung