Thông Tin Thị Trường

Thúc đẩy, hỗ trợ nuôi tôm nước lợ

19/08/2021

Ngày 17-8, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản đề nghị Chi cục Thủy sản tổ chức triển khai có hiệu quả các quy định của Luật Thủy sản trong sản xuất nuôi tôm nước lợ; hướng dẫn các địa phương thực hiện nhiệm vụ quản lý giống, thức ăn, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản; thực hiện công tác quan trắc môi trường; tổng hợp và nhân rộng các mô hình nuôi tôm an toàn, thân thiện với môi trường, thúc đẩy chuyển giao công nghệ mới để giảm rủi ro, giảm giá thành sản xuất…

Bên cạnh đó, sở giao Chi cục Chăn nuôi và Thú y tổ chức thực hiện kiểm dịch và kiểm soát dịch bệnh trên tôm nước lợ để có biện pháp xử lý phù hợp, hạn chế thiệt hại cho người nuôi tôm; xây dựng, phát triển các cơ sở sản xuất giống, cơ sở nuôi tôm an toàn dịch bệnh. Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản kiểm soát tốt chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản nguyên liệu; kiểm soát tạp chất, tồn dư hóa chất, kháng sinh trong sản phẩm tôm nhằm nâng cao chất lượng.


Ngoài ra, sở đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển chỉ đạo cơ quan chuyên môn, UBND xã, phường phối hợp với các đơn vị trực thuộc sở thực hiện tốt kế hoạch sản xuất tôm nước lợ năm 2021; tăng cường thông tin, tuyên truyền, chuyển giao khoa học kỹ thuật để nhân rộng các mô hình nuôi sử dụng chế phẩm sinh học, nuôi tuần hoàn khép kín, nuôi tôm an toàn sinh học, nuôi công nghệ cao... và các mô hình liên kết sản xuất hiệu quả, giúp người nuôi, doanh nghiệp giảm thiệt hại, chủ động sản xuất…


H.Đ

Trích nguồn "Báo Khánh Hòa"

https://baokhanhhoa.vn/kinh-te/202108/thuc-day-ho-tro-nuoi-tom-nuoc-lo-8225892/