Hoạt động Khoa học Công nghệ

Tìm giải pháp cho tiêu chí hộ nghèo

25/04/2022

Hộ nghèo là tiêu chí khó nhằn đối với nhiều địa phương xây dựng nông thôn mới, đặc biệt đối với các xã miền núi, đời sống kinh tế, dân trí còn hạn chế. Trước tình hình đó, Hội Nông dân (HND) xã Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đề ra nhiều giải pháp hữu hiệu để xã đạt chuẩn nông thôn mới tiêu chí hộ nghèo. Giải pháp đã đạt giải Khuyến khích Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần IX 2020 - 2021.

Các ban, ngành của xã họp bàn biện pháp giảm nghèo

Theo lãnh đạo HND xã, xã Sông Cầu có 358 hộ với 1.215 khẩu. Đa số là người Kinh, có 33 hộ, 134 khẩu là người đồng bào dân tộc Rắclay. Người dân sống chủ yếu vào sản xuất nông lâm nghiệp như trồng mía và cây ăn quả. Năm 2015, tỉnh, huyện chọn xã Sông Cầu làm xã điểm đầu tiên của huyện Khánh Vĩnh để xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016-2020. Tại thời điểm này, xã mới đạt 11/19 tiêu chí, còn lại 8/19 tiêu chí chưa đạt, trong đó có tiêu chí số 11 về hộ nghèo. Đây là một thách thức rất lớn đối với xã Sông Cầu khi mà đời sống của người dân còn nhiều khó khăn, kinh tế phụ thuộc nông lâm nghiệp, dễ đối mặt với “được mùa mất giá”, tỉ lệ hộ nghèo cao (hơn 12%)...

Theo ông Nguyễn Huy Vũ - Chủ tịch HND xã Sông Cầu, tác giả giải pháp cho biết, trước tình hình đó, việc đề ra các giải pháp khoa học thực tiễn để thực hiện đạt chuẩn nông thôn mới đối với tiêu chí số 11 (hộ nghèo) là yêu cầu hết sức cấp bách, HND xã đã phối hợp các ban, ngành, thôn để tìm giải pháp cho vấn đề này. Chính quyền đã xây dựng nghị quyết từng bước giảm nghèo theo các bước: Ban quản lý Nông thôn mới của xã nghiên cứu kỹ lưỡng yêu cầu tiêu chí, tập trung rà soát các hộ nghèo chưa đạt các tiêu chí con như nhà ở, thu nhập, việc làm, phương tiện nghe nhìn, đi lại...  để lập danh sách và phân loại nhu cầu cần hỗ trợ, giúp đỡ; đề ra biện pháp giúp đỡ cụ thể như mỗi năm sẽ xóa nghèo bao nhiêu hộ? hộ nào? địa chỉ ở đâu?...; phân công các tổ để theo dõi, trực tiếp chỉ đạo, giúp đỡ huy động nguồn lực từ chính quyền các cấp, mạnh thường quân trong và ngoài địa bàn, kể cả TP. Hồ Chí Minh để hỗ trợ; các tổ thường xuyên thăm hỏi kết hợp theo dõi, hướng dẫn và giám sát. Mỗi tuần các tổ phải dành thời gian đến nhà hộ nghèo ít nhất một lần; mỗi quý lãnh đạo xã họp định kỳ một lần về công tác này; hàng năm đều có sơ tổng kết, đánh giá...

Xã đề ra các giải pháp xóa nghèo đồng bộ dựa trên các lĩnh vực: xây dựng hạ tầng, phát triển sản xuất, tạo việc làm, xây dựng, dịch vụ, khuyến nông khuyến lâm, tạo điều kiện người dân tiếp cận dịch vụ cơ bản... Về xây dựng hạ tầng: Tập trung nguồn lực để đầu tư các công trình, dự án cần thiết, cấp bách, do người dân lựa chọn, ưu tiên xây dựng các dự án có nhiều người hưởng lợi; các dự án đầu tư có quy mô nhỏ, kỹ thuật xây dựng đơn giản, có sự đóng góp của người dân; tập trung nguồn vốn đầu tư dứt điểm từng dự án, không đầu tư dàn trải hoặc không đem lại hiệu quả cao, đẩy nhanh việc thanh toán khối lượng hoàn thành, không để nợ xây dựng cơ bản... Về việc làm: HND xã đã phối hợp với UBND xã đã tạo điều kiện và hỗ trợ cho hơn 400 người tham gia lao động, làm việc ở các đơn vị, công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, xuất khẩu lao động, giải quyết đáng kể việc làm ổn định cho lao động ở địa phương. Về phát triển sản xuất: Vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng đến năm 2020 khoảng 100ha theo hướng: chọn các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao (nhóm cây có múi, cây dược liệu…), phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, nguồn nước, độ dốc và trình độ, kỹ thuật canh tác; hỗ trợ giống, vật tư, phân bón cho đồng bào sản xuất; huy động nguồn vốn Chương trình kinh tế - xã hội miền núi, xã đã đề nghị cấp trên hỗ trợ đối với 13 hộ nghèo (10 triệu đồng/hộ) và 29 hộ cận nghèo (8 triệu đồng/hộ) để phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo đặc thù từng hộ gia đình để tăng thu nhập. Các giải pháp khác như cải tạo, phục hồi một số tuyến kênh mương, đầu tư các tuyến đường vào khu sản xuất; quy hoạch đất ở và đất phi nông nghiệp theo dọc Quốc lộ 27 C; HND xã hỗ trợ HTX Sông Cầu làm đầu mối liên hệ với các doanh nghiệp giải quyết việc làm cho lao động trong thời gian nông nhàn như: sơ chế hạt điều, bấm chỉ…; tạo cơ hội cho hộ dân tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản về y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, thông tin, trong đó ưu tiên hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo có thiếu hụt các chỉ số tiếp cận.

Từ những nỗ lực của toàn xã thực hiện các giải pháp trên, đến cuối năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo của xã Sông Cầu còn 3,24%, năm 2020 còn 2,54% (chuẩn quy định là bằng hoặc dưới 5%). Theo ông Vũ, việc đề ra các giải pháp giảm nghèo đã mang lại nhiều lợi ích: Đồng bào các dân tộc thiểu số hiểu được phương châm: “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, khắc phục tư tưởng “trông chờ, ỷ lại” hiện vẫn đang tồn tại khá phổ biến… Sáng kiến có thể áp dụng ở tất cả các xã trong toàn huyện khi triển khai công tác giảm nghèo bền vững để xây dựng nông thôn mới, tuy nhiên mỗi địa phương sẽ có đặc thù khác nhau nên khi áp dụng cần hướng đến tính thực tiễn, linh hoạt và sáng tạo...

V.L