Hoạt Động Khuyến Nông

Triển vọng giống lúa mới MT10 trên đồng đất Diên Bình - Diên Khánh

03/11/2017

TTKN - Giống lúa mới MT 10 được đưa vào trình diễn, sản xuất thử nghiệm ở HTX Diên Bình từ vụ Hè Thu 2014. Kết quả trình diễn đã được báo cáo tại cuộc hội thảo trong CLBKN và bà con nông dân ở địa phương. Sang vụ Đông Xuân 2014-2015, MT10 được mở rộng sản xuất lên 1,5 ha. Tiếp theo sang vụ Hè Thu 2015 diện tích trồng lúa MT10 được nhân lên gần 10 ha, trong đó có hộ ông Nguyễn Phước ở đội 1 sản xuất nhiều nhất là 2,7 ha, các hộ khác từ 0.2 đến 0.4 ha.

 Thời gian sinh trưởng của lúa vụ Đông xuân là 110-115 ngày, vụ Hè Thu 95 ngày, cây cao 100 cm, bông to, đóng thóc dày. Vụ đông xuân 2014-2015, từ khi lúa ở giai đoạn sinh trưởng đến khi lúa trổ và chắc, trời âm u nhiệt độ xuống thấp, lạnh kéo dài; các giống lúa chủ lực ở địa phương như ML202, TH41, TH6 bị bệnh đạo ô lá, đạo ôn cổ bông rất nặng vào giai đoạn lúa trổ đến chín. Nhưng giống lúa MT10 đã thể hiện tính chống chịu điều kiện thời tiết khắc nghiệt, lá đòng lâu tàn, hoàn toàn không bị khô đầu lá. Lúa trổ thoát mau, tỷ lệ lép rất thấp, không bị lem lép hạt, mã lúa sáng đẹp.

Về năng suất MT10, điển hình trong vụ Đông Xuân 2014-2015, hộ ông Nguyễn Phước đạt năng suất bình quân 80 tạ/ha. Cá biệt có hộ thâm canh đạt tới 85-90 tạ/ha. Vụ Hè Thu năm 2015 do nắng hạn kéo dài, có lúc vào thời điểm lúa trổ thiếu nước nhưng năng suất MT10 vẫn đạt khá cao, năng suất bình quân đạt 73 tạ/ha, cá biệt một số hộ đạt tới 80 tạ/ha cao hơn NS bình quân của các giống lúa truyền thống ở địa phương từ 0,5 - 0.8 tạ/ha.

Qua 3 vụ trồng thử nghiệm, giống lúa MT10 cũng có các nhược điểm như  đẻ nhánh trung bình , nhiểm nhẹ rầy nâu, chống đỗ ngã hơi yếu ở vụ Hè Thu. Tuy nhiên với kết quả năng suất như trên và nhiều ưu điểm nổi trội (khả năng thích ứng rộng, dễ canh tác, chịu thâm canh cao, thích hợp cho cả 2 vụ, có thể gieo sạ trên nhiều loại chân đất khác nhau, kể cả chân đất xấu nghèo dinh dưỡng, nhiễm phèn), giống lúa  MT10 đã được bà con nông dân Diên Bình đánh giá cao và chấp nhận.

Hiện tại đa số nông dân của HTX đã có ý kiến đề nghị địa phương đưa giống lúa MT10 vào cơ cấu giống bổ sung, thay cho các giống lúa cũ đã thoái hóa năng suất thấp.

 

Nguyễn Minh Quyện -  Khuyến nông viên xã Diên Bình, huyện Diên Khánh