Nông Thôn Mới - Gương Sản Xuất Giỏi

Vạn Phú: Xã nông thôn mới nâng cao đầu tiên của huyện Vạn Ninh

29/09/2023

Sau hơn 12 năm nỗ lực thực hiện, xã Vạn Phú đã trở thành xã đầu tiên của huyện Vạn Ninh đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao. Thời gian tới, xã tiếp tục duy trì mức độ đạt chuẩn, từng bước nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội, phấn đấu đạt xã NTM kiểu mẫu vào năm 2025.

Năm 2011, xã Vạn Phú bắt tay vào xây dựng NTM. Sau 7 năm nỗ lực phấn đấu, đến năm 2018, xã đạt chuẩn NTM. Hành trình đạt chuẩn NTM nâng cao, xã được đầu tư với tổng nguồn lực hơn 120 tỷ đồng để sửa chữa, nâng cấp và xây dựng hệ thống giao thông, thủy lợi, điện lưới, trường học, trạm y tế, chợ… Các thiết chế văn hóa được đầu tư, nhất là các di tích lịch sử - văn hóa, căn cứ cách mạng, điểm công cộng được trùng tu, tôn tạo. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” được triển khai lan tỏa, qua đó có 3.441/3.642 hộ đạt gia đình văn hóa.

Một góc xã NTM nâng cao Vạn Phú (ảnh Thanh Hải)
Một góc xã Vạn Phú. Ảnh: THANH HẢI

Cùng với đó, xã tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp, nâng cao đời sống kinh tế cho người dân. Từ chỗ sản xuất nhỏ lẻ, nông dân Vạn Phú đã liên kết, hợp tác với nhau thành những mô hình kinh tế tập thể hiệu quả, quy mô và bền vững. Ông Nguyễn Thanh Phương - Chủ tịch Hội Nông dân xã cho biết, trên địa bàn xã có 3 hợp tác xã nông nghiệp; 1 chi hội sản xuất cây rau màu; 3 tổ hội và 1 tổ hợp tác sản xuất lúa giống; 1 điểm tiêu thụ nông sản giúp nông dân liên kết, hợp tác sản xuất và tiêu thụ nông sản của địa phương. Đa số các mô hình kinh tế tập thể này đều liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Trong đó, Hợp tác xã Nông nghiệp Vạn Phú 1 không chỉ liên kết sản xuất lúa theo chuỗi, các thành viên nơi đây còn triển khai thực hiện các giải pháp cần thiết để được cấp mã số vùng trồng, chứng nhận chất lượng VietGAP trên diện tích 10ha lúa, mang về hiệu quả kinh tế tốt hơn cho người trồng lúa.

Theo ông Ngô Hữu Nghiệp - Chủ tịch UBND xã Vạn Phú, cùng với nâng cao giá trị gia tăng, hiệu quả cho cây lúa ở những vùng thuận lợi, ở những vùng đất lúa kém hiệu quả, đất đồi vườn rẫy tạp, nông dân chuyển sang trồng rau màu, cây ăn quả. Hơn 10 năm qua, Nhà nước đã hỗ trợ hơn 1,6 tỷ đồng để cùng với đối ứng của nhân dân thực hiện chuyển đổi 85ha cây trồng; hỗ trợ người dân hơn 3 tỷ đồng triển khai các mô hình nuôi dê, bò, gà, trồng nấm…, góp phần đa dạng các mô hình và nâng cao thu nhập một cách bền vững. Bên cạnh đó, từ năm 2011 đến nay, từ nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, có 1.878 lượt hộ vay với dư nợ hơn 57,3 tỷ đồng; 272 lượt hộ vay vốn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện với dư nợ hơn 41 tỷ đồng… để đầu tư phát triển sản xuất, từ đó góp phần nâng cao thu nhập của người dân trên địa bàn xã đạt mức hơn 52 triệu đồng/người/năm tại thời điểm cuối năm 2022, đưa tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của xã xuống còn 2,83%...

Ông Ngô Hữu Nghiệp cho biết, việc xã Vạn Phú trở thành xã đầu tiên của huyện Vạn Ninh đạt chuẩn NTM nâng cao là thành quả rất đáng phấn khởi, đồng thời cũng đặt ra cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã nhiệm vụ duy trì mức độ đạt chuẩn và từng bước nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, đầu tư hạ tầng kinh - tế xã hội, phấn đấu đạt xã NTM kiểu mẫu vào năm 2025.

Ông Nguyễn Thanh Sơn - Phó Chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh: Xã Vạn Phú cần tiếp tục phát huy thành quả đạt được, khắc phục hạn chế, khó khăn, tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương; triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ, đề án, chương trình chuyên đề trong xây dựng NTM như: Chương trình mỗi xã một sản phẩm, khoa học công nghệ, chuyển đổi số phục vụ xây dựng NTM… Đồng thời, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, phấn đấu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu vào năm 2025”.