Nông Thôn Mới - Gương Sản Xuất Giỏi

Xã Cam Phước Tây đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023

03/06/2024

UBND huyện Cam Lâm vừa tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa công nhận xã Cam Phước Tây đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trao bằng chứng nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao cho xã Cam Phước Tây.
Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trao bằng chứng nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao cho xã Cam Phước Tây.

Theo đó, xã Cam Phước Tây hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới, với một số kết quả nổi bật như: Hệ thống đường giao thông, điện, thủy lợi, trường học, nhà văn hóa được đầu tư đồng bộ phục vụ tốt cho nhu cầu của người dân; đến nay xã không còn nhà tạm, nhà dột nát; đến cuối năm 2023 tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 3,02%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 97,48%; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 53,2 triệu đồng người/năm. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 96,35%; số hộ sử dụng nước sạch đạt 83,13%; công tác an ninh, trật tự được duy trì, đảm bảo ổn định.

Dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho nhân dân và cán bộ xã Cam Phước Tây đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” năm 2023; UBND xã Cam Phước Tây tặng giấy khen cho 7 tập thể, 10 cá nhân.

THANH HUYỀN

Trích nguồn "Báo Khánh Hòa"

https://baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202406/xa-cam-phuoc-tay-dat-chuan-nong-thon-moi-nam-2023-f212b68/