Nông Thôn Mới - Gương Sản Xuất Giỏi

Xã Vĩnh Thạnh công bố đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

31/05/2024

Sáng 31-5, UBND xã Vĩnh Thạnh (TP. Nha Trang) tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023.

Đại diện xã Vĩnh Thạnh đón nhận bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023.
Đại diện xã Vĩnh Thạnh đón nhận bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023.
Đại diện nhân dân và cán bộ xã Vĩnh Thạnh nhận bằng khen của UBND tỉnh.
Đại diện nhân dân và cán bộ xã Vĩnh Thạnh nhận bằng khen của UBND tỉnh.

Thực hiện Nghị quyết số 08 ngày 26-4-2021 của Thành ủy Nha Trang về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới TP. Nha Trang giai đoạn 2021 - 2025, xã đã triển khai đề án xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2023. Nhờ triển khai nhiều giải pháp, xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2023. Hiện nay, cơ sở hạ tầng của xã, các tuyến đường giao thông nông thôn được nâng cấp, mở rộng và bê tông hóa đạt 100%. thu nhập bình quân đầu người đạt trên 56 triệu đồng/năm. Toàn xã không còn hộ nghèo; tỷ lệ hộ cận nghèo còn 1,22%. Chỉ số lao động có việc làm thường xuyên đạt trên 93%. Xã cũng quan tâm tổ chức thực hiện hiệu quả 10 tiêu chí của bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã. Công tác bảo vệ môi trường được chú trọng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được củng cố vững chắc...

Các tập thể nhận giấy khen của UBND TP. Nha Trang.
Các tập thể nhận giấy khen của UBND TP. Nha Trang.
Các cá nhân nhận giấy khen của UBND TP. Nha Trang.
Các cá nhân nhận giấy khen của UBND TP. Nha Trang.
Đại diện tập thể nhận giấy khen của UBND xã.
Đại diện tập thể nhận giấy khen của UBND xã.
Các cá nhân nhận giấy khen của UBND xã.
Các cá nhân nhận giấy khen của UBND xã.

Dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho nhân dân và cán bộ xã Vĩnh Thạnh về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới năm 2023. UBND TP. Nha Trang tặng giấy khen cho 3 tập thể, 10 cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. UBND xã tặng giấy khen cho 1 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2023.

TIỂU MAI

Trích nguồn "Báo Khánh Hòa"

https://baokhanhhoa.vn/xay-dung-nong-thon-moi/202405/xa-vinh-thanh-cong-bo-dat-chuan-nong-thon-moi-nang-cao-7ab526b/