Video

Trang trại hơn 2.000m2 chuyên nuôi động vật hoang dã

26/02/2024

Trang trại của anh Đỗ Văn Đạt ở huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long có diện tích rộng hơn 2.000m2, chuyên nuôi các loại động vật hoang dã có giá trị kinh tế cao như dúi, cheo cheo, don, chồn mốc... Hồ Thảo