Video

Nuôi tôm ít dịch bệnh nhờ công nghệ sinh học kiểm soát nguồn nước

18/06/2024

Các trang trại nuôi tôm thẻ chân trắng đang áp dụng nhiều biện pháp ứng dụng công nghệ cao để kiểm soát nguồn nước, giúp tôm khỏe mạnh trước thời điểm giao mùa. Lê Bình - Nguyễn Thủy