Video

Áp dụng công nghệ cao trong nuôi cá nước ngọt

30/07/2021

Áp dụng mô hình nuôi cá nước ngọt ứng dụng công nghệ cao, giúp người nuôi cá đạt được hiệu quả trước tình trạng biến đổi khí hậu. Minh Đãm - Gia Huy - Kim Anh