Video

Nâng cao chất lượng hàng thủy sản, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu

03/06/2021

Thủy sản là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam nói chung và của tỉnh Khánh Hòa nói riêng. Những năm gần đây, mặt hàng này ngày càng tiếp cận được những thị trường xuất khẩu khó tính. Tuy vậy, để đứng vững tại các thị trường này, đồng thời tăng khả năng cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại của các quốc gia, đòi hỏi công tác quy hoạch, xây dựng các giải pháp, kế hoạch phù hợp từ các ngành chức năng.