Video

Nghề nuôi biển: Cần bảo vệ môi trường, hạn chế dịch bệnh

15/09/2022

Để nuôi thủy sản bằng lồng bè được thuận lợi, hạn chế dịch bệnh, hao hụt cao, người nuôi cần chung tay bảo vệ môi trường vùng nuôi. Kim Sơ - Nhật Quang