Video

Sản xuất rau hữu cơ công nghệ cao thu nhập hàng trăm triệu

14/05/2021

Sau khi đi xuất khẩu lao động trồng rau hữu cơ và trở về Việt Nam, bà Đặng Thị Cuối ở huyện Đan Phượng đã áp dụng mô hình này thành công tại quê nhà. Quang Dũng