Video

Trồng táo áp dụng quản lý sâu bệnh hại cho thu nhập 900 triệu đồng/ha

15/08/2022

Mô hình vườn táo có hệ thống lưới, bẫy ngăn chặn ruồi đục quả xâm nhập, diệt cỏ bằng phương pháp ủ bạt, trồng đậu đen tạo nguồn phân bón hữu cơ, thuốc BVTV sinh học giúp năng suất đạt 45 tấn/ha/vụ và doanh thu từ 800 - 900 triệu đồng/ha/vụ.