Video

Video hướng dẫn quy trình cấp mã số vùng trồng xuất khẩu

15/09/2022

Ngoài việc tìm kiếm thông tin về quy định của nước nhập khẩu, thì hồ sơ và quy trình để cấp mã số vùng trồng cũng được tìm hiểu nhiều nhất. Để giúp các vùng trồng rõ hơn về công tác chuẩn bị hồ sơ cũng như quy trình đăng ký cấp mã số cho một vùng trồng xuất khẩu, chúng ta hãy cùng theo dõi video sau để biết và thực hiện cho đúng nhé. Truyền hình Nông Nghiệp