Thông Tin Thị Trường

Toàn tỉnh Khánh Hòa có 252 cơ sở sản xuất giống thủy sản

09/11/2021

Toàn tỉnh Khánh Hòa có 252 cơ sở sản xuất giống thủy sản

Trong đó, có 17 cơ sở sản xuất, ương dưỡng tôm sú giống, mỗi năm sản xuất hơn 400 triệu con; 51 cơ sở sản xuất, ương dưỡng tôm thẻ chân trắng giống, mỗi năm sản xuất hơn 3,89 tỷ con; 32 cơ sở sản xuất cá biển giống (cá bớp, cá chẽm, cá hồng, cá chim, cá mú), mỗi năm sản xuất hơn 37 triệu con giống. Bên cạnh đó, tỉnh còn có nhiều cơ sở sản xuất các loại nhuyễn thể giống: 56 cơ sở sản xuất ốc hương, 90 cơ sở sản xuất ngao hai cồi, 4 cơ sở sản xuất tu hài...

Về sản xuất, kinh doanh giống cá nước ngọt, trên địa bàn tỉnh chỉ có 2 cơ sở sản xuất và 1 cơ sở kinh doanh.

H.L

Trích nguồn "Báo Khánh Hòa"

https://baokhanhhoa.vn/kinh-te/202111/toan-tinh-khanh-hoa-co-252-co-so-san-xuat-giong-thuy-san-8234456/