Thông báo

Triển khai đề tài: Nghiên cứu quy trình kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo và thử nghiệm nuôi thương phẩm mực lá (Sepioteuthis lessoniana Férussac, 1831) tại Khánh Hòa

04/10/2021

Mực lá là đối tượng có thịt thơm ngon, được thị trường ưa chuộng, giá bán rất cao (480.000 đồng/kg, loại 500g/con) dẫn tới tình trạng khai thác ngày càng cạn kiệt nguồn lợi hải sản này. Hấp dẫn về giá cả đã dẫn tới xuất hiện một số mô hình nuôi mực lá trong lồng bè từ nguồn giống đánh bắt tự nhiên, tại Khánh Hòa một số hộ nuôi bè tại khu vực biển phường Cam Phúc Bắc, Cam Ranh đã tiến hành nuôi thương phẩm mực lá. Qua trao đổi thông tin trực tiếp, người nuôi đánh giá mực lá là đối tượng nuôi rất triển vọng: thời gian nuôi ngắn, chi phí đầu tư thấp, giá bán rất cao, mang lại lợi nhuận lớn nhưng do con giống phụ thuộc vào khai thác tự nhiên nên hoạt động nuôi thương phẩm mực lá chỉ dừng lại quy mô nhỏ lẻ, thậm chí xen kẽ các đối tượng thủy hải sản khác. Do vậy, chủ động sản xuất giống nhân tạo và xây dựng quy trình kỹ thuật chuẩn áp dụng cho nuôi thương phẩm mực lá nhằm giảm áp lực khai thác từ tự nhiên, tái tạo nguồn lợi hải sản ven bờ, đa dạng đối tượng nuôi, nâng cao giá trị hạng mục nuôi trồng hải sản, góp phần vào thắng lợi chung trong định hướng kinh tế của tỉnh Khánh Hòa là việc làm cần thiết.

Do đó, ngày 03/11/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 3001/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc kế hoạch KH&CN năm 2021, trong đó đề tài: “Nghiên cứu quy trình kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo và thử nghiệm nuôi thương phẩm mực lá (Sepioteuthis lessoniana Férussac, 1831) tại Khánh Hòa” được thực hiện theo phương thức tuyển chọn. Sau khi tiến hành các bước tuyển chọn đề tài theo quy định, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Khánh Hòa đủ điền kiện tham gia tuyển chọn. Ngày 22/9/2021, Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 150/QĐ-SKHCN về việc phê duyệt tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện, thuyết minh đề tài khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu quy trình kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo và thử nghiệm nuôi thương phẩm mực lá (Sepioteuthis lessoniana Férussac, 1831) tại Khánh Hòa”, đề tài do Thạc sĩ Nguyễn Khánh Nam – Trưởng phòng Nghiên cứu, Ứng dụng chuyển giao và Phát triển công nghệ, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Khánh Hòa làm chủ nhiệm đề tài, thời gian thực hiện là 24 tháng, từ tháng 10/2021 đến hết tháng 10/2023. Tổng kinh phí được được phê duyệt: 985,443 triệu đồng, trong đó kinh phí sự nghiệp khoa học cấp: 798,598 triệu đồng, đề tài thực hiện theo phương thức khoán chi từng phần với kinh phí khoán là 378,574 triệu đồng.

Đề tài được triển khai với 3 nội dung chính, gồm: (1) Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất giống nhân tạo mực lá: Xác định loại thức ăn thích hợp cho nuôi vỗ mực lá (nuôi lồng bè và bể xi măng); Xác định loại thức ăn phù hợp để ương nuôi mực giống từ giai đoạn mới nở đến 2 cm; Xác định mật độ phù hợp để ương nuôi mực giống từ giai đoạn mới nở đến 2 cm; Xác định loại thức ăn phù hợp để ương nuôi mực giống từ 2 cm đến 5 cm; Xác định mật độ phù hợp để nuôi mực giống từ giai đoạn 2 cm đến 5 cm; Xác định phương pháp thu hoạch và vận chuyển mực giống phù hợp; Xây dựng quy trình sản xuất giống mực lá; Xây dựng mô hình thử nghiệm kỹ thuật sản xuất giống mực lá; (2) Thử nghiệm nuôi thương phẩm mực lá từ con giống nhân tạo và sơ bộ đánh giá hiệu quả kinh tế nghề nuôi thương phẩm mực lá; (3) Đào tạo và tập huấn về kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo mực lá./.

Thái Lâm